Informacja o wyniku wyboru oferty

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 20-07-2017 roku zamawiający Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CHANTAL” Roman Godek, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na „Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach BWME 2018 w Dubaju” , w ramach zapytania ofertowego z dnia 12-07-2017 r.

Podmiotem wybranym do realizacji ww. zadania jest firma Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Bohdanowicza 21 lok. 21, 02-127 Warszawa.

SCX-4623_20170725_15270807